Varianty spolupráce

}

Contract management

Je standardním modelem spolupráce. Hotel získává zkušeného manažera / firmu, která zodpovídá za správu celého hotelu, za jeho provoz a za ekonomické výsledky. Vhodné pro majitele/investory, kteří chtějí být dle předem konkrétních podmínek zapojeni do chodu hotelu, zodpovídají za investice a za případné cash flow výkyvy. Hotelová nemovitost je tak spravovaná na podstatně vyšší úrovni.
w

Smlouva o spolupráci

Je forma partnerské spolupráce na bázi poradenství, sestavování provozních, marketingových a prodejních strategií k dosahování předem stanovených cílů. Přebíráme tím plně zodpovědnost za dosažení sjednaných cílů. Jedná se o efektivní pomoc provozovatelům hotelu, kteří nově vstupují na trh či cítí, že potřebují nový a čerstvý vítr do svých plachet.
h

Smlouva o nájmu

Patří k modelům spolupráce, kde majitel / investor nechce být vůbec zatížen provozními věcmi a plnou zodpovědnost nechává v rukách nájemce. Jedná se o formu spolupráce, která je pro majitele / investora bez možnosti zasahovat do chodu, nákladovosti, ale i ziskovosti hotelového zařízení. Má své plusy i mínusy.

Máte dotaz nebo zájem? Jsme tu pro Vás, kontaktujte nás!

NAŠE KNOW HOW

VAŠE RADOST

POSLÁNÍ

Stabilita

Jsme stabilní společností, historie mluví za nás

Zodpovědnost

Zodpovědně si stojíme za svou prací
Z

Výsledky

Společně cílíme na efektivní výsledek

CÍLE

Zkušenost

Spojuje nás silný tým s dlouholetými zkušenostmi v hotelnictví/gastronomií

Důvěryhodnost

Disponujeme lety prověřenými kontakty – dodavatelé, prodejní partneři, zaměstnanci

Vztahy

Vážíme si vztahu majitel x hotel x zaměstnanci x hosté

ZKUŠENOSTI

Nadšení

Pracujeme ve službách a naše práce je zároveň i naší radostí
i

Pravidelnost

Pravidelně reportujeme o ekonomické stavu, o plnění obchodního plánu a marketingových aktivit

Ekonomika

Připravujeme obchodní a provozní strategie, jsme pružní vůči nenadálým situacím na trhu

VIZE

Trendy

Sledujeme nové trendy a aplikujeme je do hotelového života

Zapálení

Nestagnujeme, ale naplno využíváme možný potenciál hotelu

Výzvy

Nebojíme se nových výzev!

Poslání

Stabilita

Jsme stabilní společností, historie mluví za nás

Zodpovědnost

Zodpovědně si stojíme za svou prací

Výsledky

Společně cílíme na efektivní výsledek

Cíle

Zkušenost

Spojuje nás silný tým s dlouholetými zkušenostmi v hotelnictví/gastronomií

Důvěryhodnost

Disponujeme lety prověřenými kontakty – dodavatelé, prodejní partneři, zaměstnanci

Vztahy

Vážíme si vztahu majitel x hotel x zaměstnanci x hosté

Zkušenosti

Nadšení

Pracujeme ve službách a naše práce je zároveň i naší radostí

Pravidelnost

Pravidelně reportujeme o ekonomické stavu, o plnění obchodního plánu a marketingových aktivit

Ekonomika

Připravujeme obchodní a provozní strategie, jsme pružní vůči nenadálým situacím na trhu

Vize

Trendy

Sledujeme nové trendy a aplikujeme je do hotelového života

Zapálení

Nestagnujeme, ale naplno využíváme možný potenciál hotelu

Výzvy

Nebojíme se nových výzev!

Krušnohorská 1196, 363 01 OSTROV,
Česká republika

sales@westbohemiahotels.cz