Westbohemia Hotels s.r.o.

Služby

Vybíráme atraktivní lokality pro naše hosty, kde poskytujeme hotelové i restaurační služby v přátelském a rodinném duchu. Řídíme se heslem: náš zákazník, náš pán a věříme, že je vždy vše o rozumné domluvě. Osobní přístup je u nás na prvním místě.

Zkušenosti

Naše mnoholeté zkušenosti z hotelové branže Vám pomohou dosáhnout vytoužených cílů a splnit tak Vaše očekávání. Náš team se skládá z odborníků přes ekonomiku a hospodářství, obchod a marketing, po eventové až po svatební specialisty.

Rozvoj

Jak zrychlená je dnešní doba, tak ani my hoteliéři nesmíme zůstávat pozadu. Stále náročnější tuzemský i zahraniční host je standardem. Proto u nás ve firmě nemáme rádi slovo – stagnace. Výzvy jsou pro nás hnacím motorem a neustálá práce na nás samých nese své ovoce.

Kdo jsme?

Společnost Westbohemia Hotels byla zpočátku firmou na řízení gastronomických provozoven a menších hotelů v západočeském kraji. Příznivá situace a zasloužený úspěch společnost posunul za hranice regionu, kde se podařilo docílit nových projektů a povedlo nastartovat nové koncepty. Jednatelem společnosti je Milan Mrázek, který má mnoholeté zkušenosti z gastronomického a hotelového prostředí.

Aktuálně řídíme 4 hotely v západočeském regionu a 2 hotely v Praze. Naším cílem je dále rozvíjet naše působení v ČR a rozšiřovat povědomí o tom, že hotelová branže se dá zdravě dělat srdcem i rozumem, s dávkou zkušeností i nadhledu lze docílit očekávaných cílů.

Sehraný team je základem úspěchu a my jím jsme.

Krušnohorská 1196, 363 01 OSTROV,
Česká republika

sales@westbohemiahotels.cz